Gemerské spojky

Občianske združenie

ciele

Občianskeho združenia
Rozvoj cyklistiky

Pre všetky vekové kategórie s dôrazom na deti a vytváranie prostredia na rozvoj ich pohybových aktivít.

Propagácia regiónu Gemer

Ako cykloturistickej destinácie pre Slovenských ale aj zahraničných cykloturistov.

projekty

ktorými chceme napĺňať naše ciele

Pumptrack

Športové ihrisko zamerané na deti od 5 do 15 rokov.

cyklo traily hlaviny

Budovanie a legalizácia Cyklo Trailov v lesoch priamo susediacich s mestom – zamerania na deti od 14 – 20 rokov ( cykloturistické chodníky).

Štreka

Legalizácia a čistenie cyklotrasy na nedostavanej železničnej trati medzi Revúcou a Muráňom ako oddychovej trasy a bezpečného prepojenia obcí Revúca, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Lehota a Muráň pre peších vrátane mamičiek s kočíkmi, rodín s malými deťmi a bežných cyklistov.

cyklo - bežecký maratón revúckou vrchovinou

Maratón v okolí mesta Revúca ako propagácia regiónu so zameraním na slovenskú, poľskú a maďarskú cyklistickú komunitu pre všetky vekové kategórie. Postupne budeme zapájať do programu vyššie uvedené projekty.

Gemer

O lokalite

Región Gemer sa rozkladá južne a východne od Rimavskej Soboty. Rimavská Sobota a územie okresu severne a západne od mesta je už región Malohont. Vrátane 10 obcí v okresoch Poltár a Brezno. Gemer patrí spolu s Oravou, Liptovom a Spišom medzi najkrajšie slovenské turistické regióny.

Najnovšie články

Partneri

https://vibration.sk/
https://vibration.sk/
https://vibration.sk/
https://vibration.sk/